Słowa kluczowe: FIDIC, construction law, prawo budowlane, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo umów, prawo spółek, commercial law, companies law, civil law