Usługi

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w sprawach cywilnych, karnych, handlowych, gospodarczych, pracowniczych, ubezpieczeniowych, administracyjnych, a także budowlanych. Kancelaria specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego, w tym w kontraktach realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC. Od 2014r. prowadzi obsługę przedsiębiorstw budowlanych wykonujących największe inwestycje budowlane na terenie Polski. 

Oprócz usług typowo prawnych Kancelaria świadczy również usługi sprawdzania wiarygodności handlowej przedsiębiorców.

Ponadto świadczone są usługi audytu budowy/ inwestycji infrastrukturalnych, w celu wykrywania wewnętrznych nadużyć i niedociągnięć.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi i urzędami państwowymi.

Niezależność Kancelarii wyznacza elastyczność we współpracy z Klientem i jego preferencjami. Jej celem jest efektywne rozwiązywanie problemów, świadome wykorzystywanie jedynie najlepszych praktyk i doświadczeń.

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju, jak również jest gotowa do pracy na rzecz klientów za granicą Polski. Mobilność Kancelarii jest wielkim atutem, ponieważ w trosce o powodzenie prowadzonych spraw Kancelaria dąży do zapewnienia jak najlepszego kontaktu z Klientem, przy wykorzystaniu najkorzystniejszych środków wzajemnej komunikacji, w tym także poprzez oferowanie konsultacji poza siedzibą biura.

Porady prawne świadczone są w zależności od potrzeb Klienta: w biurze Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta lub drogą elektroniczną.

Za priorytet w kontaktach z Klientem Kancelaria przyjmuje wzajemne zaufanie, szacunek i otwartość.