Cennik

Usługi świadczone przez Kancelarię nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi – każdorazowo wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy ustalana jest indywidualnie, stosownie do trudności oraz czasu jej trwania.

Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.